Kontakt

AVA Sp. z o.o.
ul. Gen. F. Kleeberga 34A
15-691 Białystok Polska

Sekretariat tel: +48 85 744 59 83
e-mail: novika@novika.com.pl

Dyrektor ds. Sprzedaży
Ewa Kowalewska
kom: +48 605 411 177
e-mail: ekowalewska@novika.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i marketingu
Paulina Droń
kom: +48 601 850 210
e-mail: pdron@novika.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży
Beata Kalinowska
kom: +48 601 844 076
e-mail: bkalinowska@novika.com.pl